⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Tjänster för säkerhetsdatablad

Behöver ni hjälp med skapande, översättning eller granskning av säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier?
Säkerhetsdatabladstjänster
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Vattenfall
Säkerhetsdatabladstjänster
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Säkerhetsdatabladstjänster
Synlab
fortum
Säkerhetsdatabladstjänster
Habia Cable

Experter inom säkerhetsdatablad

Centralt i arbetet med att hantera kemiska produkter är att ha korrekt dokumentation och instruktion för att säkerställa att kemikalien hanteras på ett säkert sätt. Både Miljöbalken och REACH (EU:s gemensamma lagstiftning avseende kemikalier) ställer krav på att verksamhetsutövare ska ha säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter (med vissa undantag) som används i verksamheten, samt att dessa uppfyller gällande lagar och regler.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsdatablad och vi hjälper er gärna att granska, översätta och sammanställa nya säkerhetsdatablad för era kemiska produkter.

Säkerhetsdatabladstjänster
ÖVERSIKT

Exempel på våra säkerhetsdatabladstjänster

Granskning av säkerhetsdatablad enligt kraven i REACH och CLP

Skapande av säkerhetsdatablad

Översättning av säkerhetsdatablad

Granskning, skapande och översättning av exponeringsscenarier

Stöd för att säkerställa att er användning täcks in av exponeringsscenarier

Klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar

Stöd vid framtagande av analyser kopplade till säkerhetsdatablad

Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Säkerhetsdatabladstjänster
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Vi ger er kunskap om och hjälper er att efterleva lagkraven i aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning kopplat till kemikalier. Vi kan hjälpa er med såväl EU-lagstiftning som nationell lagstiftning (både i Sverige och andra länder), bland annat REACH och CLP, bekämpningsmedel, SCIP och avfallsfrågor.