Intersolia

Artiklar och Nyheter

Bli expert på ert kemikaliearbete. Ta del av den senaste informationen som driver branschen framåt.

systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete: Vad är det och varför är det viktigt?
PFAS
Arbetsmiljö Kemikaliehantering
PFAS - Hotet mot din hälsa och miljö
kemikalieindustrins förkortningar
Kemikaliehantering
Förstå kemikalieindustrins språk: vanliga förkortningar och akronymer
En enkel guide för dig som jobbar med diisocyanater
Kemikaliehantering
En enkel guide för dig som jobbar med diisocyanater
SAM-hjulet
Arbetsmiljö
SAM-hjulet: hur du identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön
SDB 2023
Nyheter
Har du koll på de nya kraven på säkerhetsdatablad 2023?
Riskbedömning av kemiska produkter
Arbetsmiljö
Riskbedömning av kemiska produkter för en säker arbetsmiljö
allergiframkallande kemiska produkter
Nyheter
Allergiframkallande kemiska produkter och härdplastutbildningar
Säkerhetsdatablad: Allt för er med Kemiska produkter
Kemikaliehantering
Säkerhetsdatablad: Information för er med kemiska produkter
Article_Fordjupad-information-om-sprangamnesprekursorer_cover
Lagstiftning
Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning
Tillstånd från Länsstyrelsen för Privat och Yrkesmässig Överlåtelse
Nyheter
Ansöka om Tillstånd från Länsstyrelsen för överlåtelse av Farliga kemiska produkter
Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen
Lagstiftning
CLP-förordningen - Så märker ni era kemiska produkter