Webinar - Join us Feb. 15th: Inventory of chemical products in iChemistry.

Intersolia

Artiklar och Nyheter

Bli expert på ert kemikaliearbete. Ta del av den senaste informationen som driver branschen framåt.

samverkan_illustration_960x480
Arbetsmiljö
SAM-hjulet: hur man identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön
SDB 2023
Nyheter
Har du koll på de nya kraven på säkerhetsdatablad 2023?
Riskbedömning av kemiska produkter
Arbetsmiljö
Riskbedömning av kemiska produkter för en säker arbetsmiljö
produkter
Nyheter
Allergiframkallande kemiska produkter och härdplastutbildningar
Säkerhetsdatablad: Allt för er med Kemiska produkter
Kemikaliehantering
Säkerhetsdatablad: Information för er med kemiska produkter
Article_Fordjupad-information-om-sprangamnesprekursorer_cover
Lagstiftning
Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning
Tillstånd från Länsstyrelsen för Privat och Yrkesmässig Överlåtelse
Nyheter
Ansöka om Tillstånd från Länsstyrelsen för överlåtelse av Farliga kemiska produkter
Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen
Lagstiftning
CLP-förordningen - Så märker ni era kemiska produkter
Miljörapport 2021
Kemikaliehantering
Snart är det dags för att sammanställa den årliga miljörapporten
viktiga-regler-och-forbud_920-1_jpg
Lagstiftning
Viktiga regler och förbud på kemikalieområdet 2020 och 2021
Notisum och Intersolia inleder samarbete: Lagbevakning med fokus på kemikalielagstiftning
Nyheter
Samarbete med Notisum: Lagbevakning med fokus på kemikalielagstiftning