⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

iPublisher

Nästa generations SDB-verktyg

iPublisher är en global SaaS-lösning där ni kan skapa, publicera och distribuera säkerhetsdatablad. Systemet ger er fullständig kontroll och komplett regelefterlevnad.

iPublisher
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Vattenfall
iPublisher
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
iPublisher
Synlab
fortum
iPublisher
Habia Cable
ÖVERSIKT

Fördelar med iPublisher

I en ständigt föränderlig värld är flexibilitet nyckeln till framgång. Vårt nya moderna sätt att skapa säkerhetsdatablad ger er stor flexibilitet och full kontroll.

REACH/CLP-kompatibel

Med landspecifika tillval går det att skapa SDB och eSDB som uppfyller lagkraven.

Kontroll & Flexibilitet

Med vårt globalt kompatibla ramverk med automatiserade beräkningar kan ni effektivisera arbetet och spara tid.

Molnbaserad lösning

Ni har tillgång till våra tjänster 24 timmar om dygnet. Med oss får ni åtkomst till ert arbete var som helst, när som helst.

SKAPA

Full kontroll över skapandet av ditt SDB

iPublisher
iPublisher Publish
PUBLICERA

Enkel publicering av säkerhetsdatablad till nya marknader

DISTRIBUERA

Leverera ditt SDB direkt till dina kunder

Med vårt kraftfulla distributitionstillval kan ni på ett enkelt sätt distribuera era SDB till era kunder över hela världen. Med många alternativ får ni full kontroll över processen för när och till vem ni skickar era SDB.

iPublisher
VI ERBJUDER ER

Våra viktigaste funktioner

Creator

Skapa anpassningsbara mallar så att ni kan kommunicera ert varumärke genom säkerhetsdatabladet.

Publish

Publicera på upp till 46 språk och marknader med några få klick.

Distribution

Distribuera enkelt era SDB till era kunder över hela världen.

AutoGen

Skapa hundratals SDB inom loppet av minuter, för alla marknader.

Automatisk Klassificeringsmotor

Med vår Automatiska Klassificeringsmotor klassificeras era produkter enligt CLP.

ADR / RID / ADN

Få förifylld information för ADR/RID/ADN genom att ange UN-nummer.

Ämnesdatabas

Använd antingen ECHAs harmoniserade ämnesdatabas, C&L inventory eller låt oss hjälpa er skapa nytt eller importera ert befintliga.

Etikettmodul

Skapa anpassningsbara etiketter med vår etikettmodul för att märka era produkter innan ni skickar dem.

iPublisher
PRATA MED VÅRA EXPERTER

Snabb och enkel framtagning av säkerhetsdatablad