🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Har du styr på de nye krav til sikkerhedsdatablade i 2023?

SDB 2023

Fra den 1. januar 2023 skal alle sikkerhedsdatablade overholde de nye krav. Herunder kan du få et overblik over, hvilke ændringer der er relevante.

Den 1. januar 2021 ændrede ECHA kravene til oplysningerne i sikkerhedsdatabladet. Lige nu er vi i en overgangsperiode, hvor det er frivilligt at opdatere eksisterende sikkerhedsdatablade med henblik på at justere hen i mod de nye formatkrav.

Men denne overgangsperiode udløber den 31. december i år og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på om du har fået dine sikkerhedsdatablade opdateret.

De 5 vigtigste ændringer i bilag II til REACH:

  1. Det skal nu anføres hvis stoffet eller indgående stoffer er på nanoform, herunder også hvordan produktet håndteres sikkert.
  2. Nye oplysningskrav i punkt 9 om fysiske og kemiske egenskaber.
  3. UFI-koder skal nu angives i punkt 1.1, hvis relevant.
  4. Det skal nu anføres om blandingen eller indholdsstofferne har hormonforstyrende egenskaber i punkt 11 og 12.
  5. Ændringer til punkt 3 vedrørende krav om oplysninger om specifikke koncentrationsgrænser, multiplikationsfaktorer og estimater for akut toksicitet, hvis data foreligger.
Hvis du vil læse mere om ændringerne, kan du finde ændringsforordningen her og ECHA’s vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade her.

Vi forenkler dit arbejde med sikkerhedsdatabladene

Vores EHS-konsulenter har stor erfaring med at arbejde med sikkerhedsdatablade og hjælper dig med at gennemgå, oversætte og udarbejde nye sikkerhedsdatablade for dine kemiske stoffer og blandinger. Kontakt os, hvis du ønsker at strømline og forenkle brugen af sikkerhedsdatablade på din virksomhed, så tilpasser vi en løsning til dig.
Del