🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Har du koll på de nya kraven på säkerhetsdatablad 2023?

SDB 2023

Från och med den 1 januari 2023 behöver du följa nya krav på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad. Nedan hjälper vi dig bena ut vilka ändringarna är.

Den 1 januari 2021 ändrades kraven på informationen i säkerhetsdatablad. Under övergångstiden har det varit frivilligt att uppdatera befintliga säkerhetsdatablad och det har även varit frivilligt att välja format på säkerhetsdatabladen för nya produkter.

Övergångsperioden tar slut 31 december i år, vilket betyder att det är hög tid att få koll på de nya kraven.

De 5 viktigaste ändringarna i REACH bilaga II:

  1. Information om ämnets nanoformer ska finnas i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet och även information om hur dessa ska hanteras på ett säkert sätt.
  2. Nya krav gällande information i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper.
  3. UFI-koder för vissa blandningar ska anges i avsnitt 1.1 i säkerhetsdatabladet.
  4. Avsnitt 11 och 12 (Toxikologisk och Ekologisk information) får specifika krav på information gällande hormonstörande egenskaper.
  5. Ändringar i avsnitt 3 angående krav på information om koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer samt uppskattade akuta toxiciteter ifall de finns tillgängliga.

Vill du läsa mer ingående om ändringarna hittar du ändringsförordningen här och ECHAs vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad här.

Vi förenklar ert säkerhetsdatabladarbete

Våra EHS-konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsdatablad och hjälper dig.

Har du koll på de nya kraven på säkerhetsdatablad 2023?