Kemikalieadministrativa tjänster
Kemikalieadministrativa tjänster

Behöver ni stöd i ert interna kemikaliearbete med att t.ex. inventera och strukturera upp ert kemikaliearbete, genomföra riskbedömningar och substitutionsarbete samt utveckla er kemikaliehantering?

För att en verksamhet ska fungera effektivt och lönsamt samtidigt som säkerhet för både människa och miljö säkerställs krävs en väl fungerande struktur och administration kring hantering och lagring av kemiska produkter.

Intersolias erfarna konsulter hjälper er med stöd i er kemikalieadministration så att ni får en strukturerad organisation kring hanteringen av de kemikalier som ni hanterar i er verksamhet.

Exempel på administrativa tjänster:

  • Framtagande av kemikalieplaner och styrdokument
  • Rådgivning och stöd kring kemikalieadministration
  • Tolkning av lagkrav inom miljö- och arbetsmiljöområdet
  • Inventering av kemikalier
  • Genomförande av kemikalieutredningar
  • Anmälan till produktregistret
  • Rådgivning kring lagring och transport av kemiska produkter
  • Genomförande av riskbedömningar avseende arbetsmiljö
  • Utarbeta processer för substitution och utbyte av farliga ämnen i verksamheten