Lagbevakning och lagefterlevnad
Lagbevakning och lagefterlevnad

Intersolia hjälper dig att hålla dig uppdaterad på lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö- eller kemikalieområdet. Vi tillhandahåller lagbevakningstjänster med fokus på de krav om lagbevakning och laglistor som ställs på företag som är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

Vilka lagar och regler berörs du av?

Alla företag är skyldiga att känna till och följa de lagar man berörs av. Kraven på miljö- och arbetsmiljöområdet ökar kontinuerligt och det blir allt svårare för företag att hålla sig uppdaterade på förändringar utan att ha tillgång till ett systemstöd eller specialistkompetens som kan hjälpa till att omsätta kraven i handling.

Intersolias lagbevakningstjänster

Intersolia tillhandahåller en lagbevakningstjänst via vår samarbetspartner Notisum1. Vi skräddarsyr tjänsten utefter era behov, men en lagbevakningstjänst kan omfatta följande aktiviteter:

Skapande av laglista

 • Vi tar fram en eller flera skräddarsydda laglistor som är anpassade efter er verksamhet i Notisums laglisteverktyg. Listan omfattar författningar från svensk- och europeisk rätt samt övriga krav (exempelvis branschnormer, kundkrav eller ISO-krav).
 • Ni får själva tillgång till er laglista som innehåller länkar till aktuella lagkrav i fulltext och de senaste lagändringarna.
 • Intersolia hjälper till att sammanfatta hur er verksamhet berörs av kraven och lyfter fram viktig information från lagtexten.
 • Intersolia kan också hjälpa er att dokumentera i verktyget hur er verksamhet uppfyller lagkraven, vilket är ett bra stöd inför tillsynsbesök och externa revisioner.

Lagbevakning

 • När laglistan är upprättad startar vår lagbevakningstjänst där ni får tillgång till företagsspecifika nyheter baserat på er laglista.
 • Ni får regelbundna notiser via e-mail från Notisum när det har skett uppdateringar som rör er laglista.
 • En gång per halvår levererar Intersolia ett ändringsmeddelande där ni får en sammanfattning av de förändringar som har skett under de senaste månaderna och vilka av dessa som ni måste hantera.

Lagefterlevnad

 • Intersolia erbjuder även revisioner i form av lagefterlevnadskontroller, vilket innebär att vi granskar er verksamhet och utreder om ni uppfyller kraven i er laglista. Detta är en bra förberedelse inför tillsynsbesök och externa revisioner.

Övriga tjänster

 • Intersolia kan stötta er med tolkning och rådgivning kring efterlevnad av lagkraven i era laglistor.
 • Vi kan hjälpa er att upprätta och uppdatera rutiner och mallar för att underlätta ert interna arbete med lagefterlevnad.
 • Vi erbjuder både allmänna och företagsanpassade utbildningar kring miljö, arbetsmiljö och kemikalier.

1 Tjänsten kräver att kunden har ett avtal tecknat med Notisum.