Regulatoriska tjänster och lagstiftningsfrågor
Regulatoriska tjänster och lagstiftningsfrågor

Behöver ni hjälp med att identifiera vilka lagkrav ni berörs av samt att tolka och efterleva dessa lagkrav? Intersolias konsulter hjälper er med såväl nationell lagstiftning som EU-lagstiftning eller global lagstiftning inom hälsa, miljö och säkerhet.

Ett första steg i att skapa en välfungerande organisation ur ett hållbarhetsperspektiv är att ha god kännedom om de lagar och regler som verksamheten berörs av samt att tillse att verksamhet efterlever dessa krav.

Intersolia hjälper er att identifiera, tolka, implementera och efterleva lagkrav inom hälsa, miljö och säkerhet. Med våra tjänster kan vi hjälpa er med både nationell, europeisk och global lagstiftning. Vi erbjuder både specifika lagutredningar, lagbevakningstjänster och revisionsuppdrag.

Exempel på områden/lagkrav vi hjälper er med:

 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • REACH-förordningen
 • CLP-förordningen
 • RoHS
 • Kosmetiska produkter
 • Livsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Medicinteknik
 • Farligt gods
 • SEVESO
 • POP-förordningen