Säkerhetsdatabladstjänster
Säkerhetsdatabladstjänster

Behöver ni hjälp med granskning, översättning eller skapande av säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier?

Centralt i arbetet med att hantera kemiska produkter är att ha korrekt dokumentation och instruktioner för att säkerställa att dessa kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Både Miljöbalken och REACH (EU:s gemensamma lagstiftning avseende kemikalier) ställer krav på att verksamhetsutövare ska ha säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som används i verksamheten samt att dessa uppfyller gällande lagar och regler.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsdatablad och vi hjälper er att granska, översätta och sammanställa nya säkerhetsdatablad för era kemiska produkter.

Exempel på säkerhetsdatabladtjänster:

  • Granskning av säkerhetsdatablad enligt kraven i REACH och CLP
  • Skapande av säkerhetsdatablad
  • Översättning av säkerhetsdatablad
  • Granskning, skapande och översättning av exponeringsscenarier
  • Stöd för att säkerställa att er användning täcks in av exponeringsscenarier
  • Klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar
  • Stöd vid framtagande av analyser kopplat till säkerhetsdatablad
  • Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret