Vi jobbar för fler miljövänliga företag i norra Europa

Verksamheten i Intersolia har alltsedan starten 1999 varit inriktad på att hjälpa företag att hantera sina kemikalier på ett säkrare och mer miljövänligt sätt. Idag finns vi i Sverige, Tyskland, Danmark och England. Med ett brett utbud av konsulttjänster och ett webbaserat verksamhetsstöd erbjuder vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att säkerställa sitt arbete med att uppfylla aktuell lagstiftning – utifrån sina unika behov.

Vår mission: att sprida Chemical Responsibility

Vi har gjort det till vår uppgift att hjälpa företag att hantera sina kemikalier på ett sätt som är bra både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Med tanke på hur verkligheten ser ut, har vi ett både stort och viktigt jobb att göra.