Skip to content
Training iChemistry Chemical Management

Grundutbildning i iChemistry

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att administrera och arbeta med iChemistry för registrering av kemikalier. Vi går igenom hur man använder systemet för att göra riskbedömningar eller grundläggande riskvärderingar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur systemet stöder ert substitutionsarbete enligt Miljöbalken. Arbetet utförs hela tiden med hjälp av praktiska övningar så att man under utbildningen själv har prövat på alla moment som ingår i hanteringen av systemet.

Utbildningen innehåller en översiktlig genomgång av vad som gäller vid kemikaliehantering:

  • Förstå hur man administrerar systemet med användare och organisation.
  • Hur man skapar och redigerar innehåll med inventering, riskbedömning och substitution.
  • Hitta information som säkerhetsdatablad, produkter och ta ut rapporter enligt krav från till exempel begränsningslistor.
  • Förstå processer som riskbedömning och förfråga nya säkerhetsdatablad.
  • Få ut information som att skriva ut etiketter och exportera till MS Excel.

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra utbildningar är 2 veckor innan kursdag. Senaste datum för webbutbildningar är 2 dagar innan kursdag.

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är till för alla som arbetar med kemiska produkter i er verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar, skyddsombud och annan personal som har behov av att hantera sina kemikalier med hjälp av iChemistry.

Information

Grundutbildning i iChemistry

Tid: 09:00-12:00
Datum: 2021-09-15
Plats: Distansutbildning
Pris: 2 500 kr
(Intersolias kunder 1 500 kr).

Alla priser ovan är exkl moms.

Instruktör

Emma Sjögren

EHS Consultant

Grundutbildning i iChemistry

Datum: 2021-09-15

Plats: Distansutbildning

Genom att trycka på skicka godkänner jag att Intersolia tar hand om mina personuppgifter och skickar relevant marknadsmaterial.