🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

ECHA’s SCIP-database: Rapportér SVHC’er i artikler

Article SCIP

ECHA’s SCIP-database er oprettet i henhold til affaldsrammedirektivet 2008/98/EF og paragraf 33 i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 for at videreformidle information om særlig problematiske stoffer i artikler (SVHC’er). Kravet om videreformidling har eksisteret siden REACH fødsel i 2006, men kravet har været svært at håndhæve og kontrollere, hvorfor affaldsvinklen nu er bragt ind.

I SCIP-databasen kan producenter, leverandører og importører indberette artikler med SVHC-stoffer for at sikre, at oplysningerne gives videre i hele leverandørkæden og i produktets livscyklus.

Mere effektiv genanvendelse

Siden den 5. januar 2021 har det været obligatorisk for virksomheder der leverer artikler med særlige farlige stoffer at indberette oplysninger i ECHA’s database med betegnelsen SCIP (substances of concern in articles, as such or in complex objects (products)). I SCIP-databasen skal alle artikler, der indeholder komponenter med stoffer på ECHA’s kandidatliste (SVHC-stoffer), i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover, indberettes hvis de leveres til det europæiske marked.

Formålet med databasen er at sikre, at oplysninger om artikler indeholdende SVHC-stoffer er tilgængelige i alle dele af artiklens livscyklus – også for affalds- og genanvendelsesvirksomheder i forhold til korrekt håndtering ved EOL (end of life).

Vil du vide om jeres virksomhed er omfattet af reglerne eller have hjælp til indberetningen?

Har du brug for hjælp til at undersøge om dine produkter indeholder SVHC-stoffer, eller ønsker du konkret hjælp til at indberette i SCIP-databasen, så kontakt vores team på consulting.dk@intersolia.com – vi er klar til at hjælpe.

Intersolia team
Del