🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ny grænseværdiliste for farlige stoffer er ude – igen

Ny grænseværdiliste for farlige stoffer er ude – igen

Bekendtgørelsen indeholder en skærpelse af grænseværdien for farlige dieseludstødningspartikler, som blev indført som i EU i februar 2021.

Det er et kendt faktum at dieselpartikler i tætte bymiljøer har flere liv på samvittigheden end trafikdræbte, så skærpelsen kommer vel næppe som en stor overraskelse.

Grænseværdien for dieselemissioner bevæger sig fra 0,05 → 0,01 mg/m3 (= 10 µg EC/m3 målt som elementært kulstof: EC = Elementary Carbonhydrides).

Regeringen har fulgt anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Den nye skærpede grænseværdi betyder, at Danmark sammen med Holland nu har den mest restriktive grænseværdi i Europa.

Det er regeringens ambition at sænke grænseværdien yderligere for dieseludstødningspartikler til 5 µg EC/m3 i 2024. Dog tages der endelig stilling i 2024 og så denne yderligere skærpelse af grænseværdien kan udsættes indtil 2026 for de brancher, der med målinger kan påvise, at de for visse arbejdsprocesser har vanskeligt ved at efterleve en grænseværdi på 5 μg EC/m3.

I tråd med anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet vil der blive foretaget en revurdering af grænseværdien inden udgangen af 2028 med henblik på at vurdere muligheden for at skærpe grænseværdien yderligere.

Der er herudover tale om nye skærpede grænseværdier for fem kræftfremkaldende stoffer:

Ovenstående skærpelser sker som led i implementering af 3. tilpasning af ”EU’s direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (kræftdirektivet)”. For arsensyre og beryllium og disse stoffers uorganiske forbindelser er grænseværdierne fastsat på samme niveau som i hhv. Holland og Norge.

Grænseværdierne i Danmark er dermed strammere end det, der er foreslået i EU-direktivet. Bekendtgørelse 1426/2021 erstatter således 209/2021.

Restriktionslisten ”Grænseværdier for stoffer og materialer” er opdateret på iChemistry og iDistributor.

Bekendtgørelsen er endvidere opdateret på m-navigator’s vidensbase og grænseværdierne er indført i m-navigator’s stofdatabase.

Del