Strategitjänster
Strategitjänster

Behöver ni stöd för att förankra kemisk hållbarhet internt och utveckla ett proaktivt arbete inför framtida förändringar av lagstiftning och marknadskrav eller för att skapa en säkrare miljö för arbetstagare?

Att arbeta proaktivt med kemikalie- och hållbarhetsfrågor skapar både marknadsmässiga och interna mervärden samt kan bidra till en ökad lönsamhet för organisationer och företag. Strategiska frågor är dock ofta komplexa och kräver kunskap om både sakfrågor, lagstiftning och omvärld samt krav från marknaden.

Exempelvis är det strategiskt viktigt att känna till kommande lagförändringar så att ni kan arbeta proaktivt och vara förberedda på framtida förändringar så att ni i förväg kan anpassa er verksamhet till de nya regelverken.

Med våra strategitjänster bistår vi er med kunskap och stöd för att definiera vad kemisk hållbarhet innebär för er verksamhet, tar fram strategier för att säkerställa att ni gör medvetna val samt hjälper er att identifiera och hantera affärsmässiga risker.

Exempel på våra strategiska tjänster:

  • Stöd vid framtagande av vision och mål för att uppnå kemisk hållbarhet
  • Intern förankring, kommunikation och utbildning
  • Framtagande av övergripande strategier och handlingsplaner
  • Utveckling av inköpskrav och leverantörskrav
  • Bevakning av miljö- arbetsmiljö- och kemikalielagstiftning
  • Hjälp med krav i upphandling