⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Härdplastutbildning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) krävs utbildning för arbete med vissa allergiframkallande produkter.

Vad är härdplaster?

Härdplaster är ofta allergiframkallande. De är polymera material där molekylerna tvärbinds i ett tredimensionellt nätverk. Nätverket är så starkt att det inte kan brytas genom uppvärmning. En härdplast kan alltså inte smältas ned. Det är med hjälp av en härdare som man skapar det tvärbundna nätverket. På så sätt blir materialet hårt.

Var finns härdplaster?

Härdplast är vanligt i lim, härdlacker och i gjutmassor. Härdplastgjutmassor används ofta för att skydda mot yttre åverkan, som mot t ex fukt. Oftast skyddas elektronisk utrustning på detta sätt. Epoxiplast och uretanplast är två vanliga härdplastgjutmassor.

Varför krav om härdplastutbildning?

Eftersom härdplaster kan vara extremt allergiframkallande kan det leda till att man drabbas av en livslång allergi om man inte skyddar sig ordentligt. Det kan bli så illa att man inte längre kan arbeta som vanligt och tvingas byta arbete. Därför finns kravet om utbildning.

Härdplastutbildning krävs då man arbetar med härdplaster och andra allergiframkallande produkter som är märkta med faroangivelserna H317 eller H334 på grund av att produkten innehåller diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metaakrylater eller akrylater. Det krävs även utbildning då man sysselsätts i arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller vid arbete med processer som frisätter formaldehyd. Arbetar man med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat i mer än 30 minuter per vecka krävs också utbildning.

Vad ger härdplastutbildningen?

Utbildningen ska ge kunskap om de produkter som hanteras och ge information om kemiska risker, vilka moment i hanteringen som kan vara riskfyllda, vad som händer vid bearbetning och kemisk nedbrytning, vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga, vilken typ av ventilation som är nödvändig samt när personlig skyddsutrustning krävs och vilken teknik som ska användas vid rengöring och sanering.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren få ett utbildningsintyg. Intyget är giltigt i 5 år. Om en person som sysselsätts i arbete med allergiframkallande produkter förenat med utbildningskrav inte kan uppvisa ett intyg på genomgången utbildning riskerar arbetsgivaren sanktionsavgifter om 10 000 kr per person.

Vad ger härdplastutbildningen?

Utbildningen ska ge kunskap om de produkter som hanteras och ge information om kemiska risker, vilka moment i hanteringen som kan vara riskfyllda, vad som händer vid bearbetning och kemisk nedbrytning, vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga, vilken typ av ventilation som är nödvändig samt när personlig skyddsutrustning krävs och vilken teknik som ska användas vid rengöring och sanering.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren få ett utbildningsintyg. Intyget är giltigt i 5 år. Om en person som sysselsätts i arbete med allergiframkallande produkter förenat med utbildningskrav inte kan uppvisa ett intyg på genomgången utbildning riskerar arbetsgivaren sanktionsavgifter om 10 000 kr per person.

Intresseanmälan härdplastutbildning

Arbetar du eller dina anställda med allergiframkallande produkter innehållande härdplast? Vi på Intersolia har erfarna HSE-konsulter som erbjuder härdplastutbildningar anpassade till er verksamhet. Intresseanmälan är inte bindande.