🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Produktregistret

Vad är produktregistret?

Produktregistret är en databas där kemiska produkter och biotekniska organismer i Sverige ska registreras. Databasen innehåller bland annat information om produkternas sammansättning, användningsområde samt funktion.

produktregistret

Vem ska anmäla sina produkter till produktregistret?

Verksamhetsanmälan till produktregistret

Alla som har företag i Sverige som antingen tillverkar eller importerar kemiska produkter som finns med på den så kallade tullnummerlistan (Förordning 2008:245 om kemiska produkter och biotekniska organismer) behöver göra en verksamhetsanmälan till produktregistret. Anmälan ska göras senast när verksamheten startar.

Anmälan till produktregistret gör du via e-portalen på Kemikalieinspektionens hemsida.

Produktanmälan till produktregistret

 

Företag som tillverkar eller importerar över 100 kg av en kemisk produkt ska dessutom göra en produktanmälan. En produktanmälan ska bland annat innehålla produktens namn, årlig mängd, sammansättningsuppgifter, funktion samt användningsområde. Detta görs årligen senast den 28 februari, där du redovisar föregående års mängder.

Om din produkt är ett bekämpningsmedel behöver du dessutom ansöka om prövning av godkännande innan du får sälja eller använda produkten.

Läs mer om anmälningspliktiga produkter på Kemikalieinspektionens hemsida.

 

Varför har vi ett produktregister i Sverige?

Produktregistret är ett viktigt underlag i arbetet med miljö och hälsa. Informationen i produktregistret används förebyggande för att minska riskerna att både människor och miljö skadas av kemikalier. Även tillsynsmyndigheter använder produktregistret i samband med kemikaliekontroller, och produktregistret används även vid utveckling av nya regler och lagar.

Lär dig mer: