⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Att arbeta med exponeringsscenarier

exponeringsscenarier reach

REACH-förordningens exponeringsscenarier dyker allt oftare upp i bilagor till säkerhetsdatabladen. När man tar emot ett exponeringsscenario ska det först tolkas och sedan måste man avgöra om man omfattas av det eller inte.

Under utbildningen går vi igenom hur man läser och tolkar informationen i ett exponeringsscenario och vad ska man dokumentera.

Vi tittar igenom principerna mer ingående – och även på hur det fungerar praktiskt i arbetet.

Kursens innehåll:

Utbildningen är till för alla som leder eller arbetar med bedömningar av kemiska riskällor. Till exempel arbetsledare/chefer och skyddsombud.

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Att arbeta med exponeringsscenarier

Anna Ljungfalk

EHS Chemical Consultant

Anmäl intresse för utbildning

Att arbeta med exponeringsscenarier