Öppen utbildning

Att arbeta med exponeringsscenarier

exponeringsscenarier reach

REACH-förordningens exponeringsscenarier dyker allt oftare upp i bilagor till säkerhetsdatabladen. När man tar emot ett exponeringsscenario ska det först tolkas och sedan måste man avgöra om man omfattas av det eller inte.

Under utbildningen går vi igenom hur man läser och tolkar informationen i ett exponeringsscenario och vad ska man dokumentera.

Vi tittar igenom principerna mer ingående – och även på hur det fungerar praktiskt i arbetet.

Kursens innehåll:

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra öppna utbildningar är 5 kalenderdagar innan kursdag.

Om du är intresserad av utbildningen men det är efter sista anmälningsdag, vänligen kontakta oss så meddelar vi dig om det finns plats kvar.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är till för alla som leder eller arbetar med bedömningar av kemiska riskällor. Till exempel arbetsledare/chefer och skyddsombud.

Utbildningsinformation

Pris: 3,000 kr exkl moms
(Intersolias kunder 2 000 kr exkl moms).
1 halvdag, 09.00-12.00
Öppen utbildning
Kurstillfällen
Inga kommande datum

Instruktör

Charlotte - EHS Consultant
Charlotte Jensen

EHS Consultant

Anmälan till utbildning

Att arbeta med exponeringsscenarier

Anmälan till utbildning

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö- eller kemikaliesamordnare?

Anmälan till utbildning

Att jobba med Systematiskt Arbetsmiljö inriktning kemi

Anmälan till utbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager

Anmälan till utbildning

Lär dig vikten av Exponeringsscenarier

Anmälan till utbildning

Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning

Anmälan till utbildning

Grundläggande Kemikaliehantering

Anmälan till utbildning

Substitution: Hur kan man jobba med detta?

Anmälan till utbildning

Grundutbildning iChemistry

Att arbeta med exponeringsscenarier

Datum: 2021-09-20

Plats: Onlineutbildning

Genom att trycka på skicka godkänner jag att Intersolia tar hand om mina personuppgifter och skickar relevant marknadsmaterial.