Webinar - Join us Feb. 15th: Inventory of chemical products in iChemistry.

Intersolia
Uppdragsutbildning

Att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning kemi

Systematisk Arbetsmiljöarbete Utbildning

För att uppnå en bra arbetsmiljö är det viktigt att man arbetar systematiskt och planerat med arbetsmiljöfrågor. Vi går igenom Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och de olika delar som tillsammans utgör det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Kursen vänder sig främst till de som är arbetsgivare och de som arbetar som arbetsmiljösamordnare eller med liknande uppgifter. Kursen inriktar sig på arbetsmiljön vid arbete med kemikalier.

Kursens innehåll:

Utbildningen är främst riktad till personer som innehar en övergripande roll i sin verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, , linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar samt skyddsombud.

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Anmäl intresse för utbildning

Att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning kemi