🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – lägger grunden för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vara organiserat. Kunskap inom SAM är därför en av hörnstenarna för att bedriva ett välfungerande arbetsmiljöarbete.

Efter avslutad utbildning kommer ni att ha kunskap kring hur föreskrifterna är uppbyggda, vilket ansvar man har som arbetsgivare och hur de olika delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas i praktiken.

Vi har även möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån just era önskemål eller arrangera workshops om ni vill fokusera på att arbeta praktiskt med någon eller några delar av SAM.

Kursens innehåll:

Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken och där också utrymme för diskussioner finns.

Frågor vi går igenom är bland annat:

  • Vilket ansvar har man som chef, medarbetare och skyddsombud?
  • Hur kan samverkan i arbetsmiljöfrågor ske?
  • Vad menas med fördelning av arbetsmiljöuppgifter och hur ska denna göras?
  • Hur kan man arbeta med undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön samt utredning av incidenter?

Utbildningen är främst riktad till personer som innehar en övergripande roll i sin verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar samt skyddsombud.

Bidrag för arbetsmiljöutbildning

Du vet väl om att du som arbetsgivare under vissa förutsättningar kan få bidrag för arbetsmiljöutbildning via AFA försäkring under 2023? Läs mer här.

Öppen utbildning

4 000 kr

/ Per person

Pris exkl moms.

3 000 kr som Intersolia kund

Datum:

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Estelle Larsson - EHS Consultant

Estelle Larsson

EHS Chemical Consultant

Anmälan till öppen utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik

Anmäl intresse för uppdragsutbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik