Skip to content
Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning

Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning

Under denna heldag får ni ett helhetstänk för hur ni kan använda iChemistry för att se till att ni följer de regler och lagar som gäller riskbedömning. Vi kommer även grundligt gå igenom hur ni ska tänka och lägga upp ert arbete i iChemistry.

Dagen är utformad med er i åtanke och vi kommer arbeta tillsammans i iChemistry med fokus på riskbedömningar. Tillsammans kommer vi gå igenom bakgrunden och utdrag ur lagstiftning för att ge er en djupare förståelse bakom riskbedömningar. Efter avslutad dag kommer ni känna er säkra på både vilka krav ni har, samt hur ni kan implementera dessa på bästa sätt. Det kommer även finnas utrymme för frågor, förslag och råd för era produkter.

Frågor som vi kommer ta upp är bland annat:

  • Hur ska jag prioritera?
  • Hur ska jag bemöta vardagskemikalier?
  • Vad för skyldigheter har jag och min verksamhet?
  • Hur kan jag arbeta med restriktionslistor?
  • Och mycket mer!

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra utbildningar är 2 veckor innan kursdag. Senaste datum för webbutbildningar är 2 dagar innan kursdag.

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Denna utbildning är en fortsättning på vår grundutbildning i iChemistry. Utbildningen passar alla som arbetar med kemiska produkter i er verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar, skyddsombud och annan personal som har behov av att hantera sina kemikalier med hjälp av iChemistry.

Information

Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning

Tid: 09:00-16:00
Datum: 2021-09-23
Plats: Distansutbildning
Pris: 4 000 kr
(Intersolias kunder 3 000 kr).

Alla priser ovan är exkl moms.

Instruktör

Johan Lewing
Johan Lewing

EHS Consultant

Fortsättningskurs iChemistry – Riskbedömning

Datum: 2021-09-23

Plats: Distansutbildning

Genom att trycka på skicka godkänner jag att Intersolia tar hand om mina personuppgifter och skickar relevant marknadsmaterial.