🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Grundutbildning OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildning OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) omfattar ämnen såsom stress, konflikthantering, känsla av säkerhet, förebyggande av trakasserier, balans mellan arbete och privatliv samt den support som ges av både ledare och arbetskamrater. I denna utbildning går vi igenom de krav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 ställer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vad menas med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och vilka riskfaktorer finns för att detta ska uppstå? Vad är man som arbetsgivare skyldig att göra och hur kan man arbeta praktiskt med dessa frågor?

Kursens innehåll:

Utbildningen är främst riktad till personer som innehar en övergripande roll i sin verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, , linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar samt skyddsombud.

Bidrag för arbetsmiljöutbildning

Du vet väl om att du som arbetsgivare under vissa förutsättningar kan få bidrag för arbetsmiljöutbildning via AFA försäkring under 2023? Läs mer här.

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Estelle Larsson - EHS Consultant

Estelle Larsson

EHS Chemical Consultant

Anmäl intresse för utbildning

Grundutbildning OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö