Skip to content
Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare?

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö- eller kemikaliesamordnare?

Är du ny på jobbet eller inom rollen som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare? Behöver du en crash course i vilka lagkrav som gäller och hur man kan arbeta med frågorna för att säkerställa ett proaktivt och hållbart arbete?

Då har vi utbildningen för dig som ger en orientering i viktiga områden som du bör ha koll på i ditt dagliga arbete, bl.a. miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning och kemikalielagstiftningarna REACH och CLP. Vi går även översiktligt igenom MSBs regler för brandfarliga produkter, SEVESO, avfallslagstiftningen och regelverken för transport av farligt gods.

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra utbildningar är 2 veckor innan kursdag. Senaste datum för webbutbildningar är 2 dagar innan kursdag.

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är främst riktad till personer som innehar en övergripande roll i sin verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar. Men  om man bara är mycket intresserad av  en  lagstiftningsgenomgång  för en uppdatering  är den också lämplig.

Information

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö- eller kemikaliesamordnare?

Tid: 09:00-16:00
Datum: 2021-09-09
Plats: Distansutbildning
Pris: 4 000 kr
(Intersolias kunder 3 000 kr).

Alla priser ovan är exkl moms.

Instruktör

Charlotte Jensen

EHS Consultant

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö- eller kemikaliesamordnare?

Datum: 2021-09-09

Plats: Distansutbildning

Genom att trycka på skicka godkänner jag att Intersolia tar hand om mina personuppgifter och skickar relevant marknadsmaterial.