🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Substitution av kemiska produkter

Utbildning Substitution

En övergripande kurs i hur du kan arbeta med substitution. Ni får information om allt ifrån om hur ni går till väga för att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga till tips för att nå ett lyckat substitutionsarbete. 

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller, hjälper dig med prioriteringar samt ger praktisk information om vad du bör tänka på.

Företag som använder iChemistry får även se hur systemets verktyg för substitution kan användas.

Utbildningens innehåll:

Utbildningen passar för alla intresserade medarbetare samt chefer inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, kemikaliesamordning, ansvariga för produktutveckling och inköp av kemiska produkter.

Öppen utbildning

4 000 kr

/ Per person

Pris exkl moms.

3 000 kr som Intersolia kund

Datum:

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Emma

Emma Thorstensson

EHS Chemical Consultant

Anmälan till öppen utbildning

Substitution av kemiska produkter

Anmäl intresse för uppdragsutbildning

Substitution: Hur kan vi jobba med det?