Intersolia
Öppen utbildning

Substitution: Hur kan vi jobba med det?

Utbildning Substitution

En övergripande kurs i hur du kan arbeta med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga och därmed uppfylla kraven enligt produktvalsprincipen i Miljöbalken.

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för substitution och hjälper dig med prioriteringar samt praktisk information om vad du bör tänka på i arbetet.

Företag som använder iChemistry får även se hur systemets verktyg för substitution kan användas.

Kursens innehåll:

Utbildningen passar för alla intresserade medarbetare samt chefer inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, ansvariga för produktutveckling och inköp av kemiska produkter.

Öppen utbildning

4 000 kr

/ Per person

Pris exkl moms.

3 000 kr som Intersolia kund

Datum:

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Anmälan till öppen utbildning

Substitution: Hur kan vi jobba med det?

Anmäl intresse för uppdragsutbildning

Substitution: Hur kan vi jobba med det?