Webinar - Join us Feb. 15th: Inventory of chemical products in iChemistry.

Intersolia
Uppdragsutbildning

Substitution: Hur kan vi jobba med det?

Utbildning Substitution

En övergripande kurs i hur du kan arbeta med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga och därmed uppfylla kraven enligt produktvalsprincipen i Miljöbalken.

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för substitution och hjälper dig med prioriteringar samt praktisk information om vad du bör tänka på i arbetet.

Företag som använder iChemistry får även se hur systemets verktyg för substitution kan användas.

Kursens innehåll:

Utbildningen passar för alla intresserade medarbetare samt chefer inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, ansvariga för produktutveckling och inköp av kemiska produkter.

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Anmäl intresse för utbildning

Substitution: Hur kan vi jobba med det?