🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

7 tips på hur du effektiviserar ditt substitutionsarbete

substitution kemikalier

I dagens arbetsmiljö är det viktigt att minska användningen av farliga kemikalier för att skydda både människors hälsa och miljön. Substitutionsarbete, eller processen att ersätta farliga kemikalier med säkrare alternativ, är en viktig del av riskhanteringen. Enligt REACH behöver företag som hanterar kemikalier se över och identifiera farliga kemikalier och ska sedan substituera dessa med mindre skadliga alternativ.  

I denna artikel ger vår EHS-konsult Emma Thorstensson sju effektiva tips för att hjälpa dig att framgångsrikt komma igång med ditt substitutionsarbete.

Innehåll

1. Inventering och eliminering av onödiga produkter

Börja med en noggrann inventering av era befintliga kemiska produkter. Genom att identifiera och ta bort onödiga produkter får du en överblick över dina kemiska arbetsmiljörisker och kan fasa ut de kemiska ämnen och produkter som inte används. Detta minskar inte bara risken för exponering utan förenklar även processen för er substitutionsplanering.

Tips! Använd iChemistrys mobilapp för enkel inventering.

2. Minimera antalet produkter med liknande egenskaper

Har ni ett överflöd av kemiska produkter med liknande egenskaper kan det öka arbetsbelastningen och komplexiteten av ert substitutionsarbete. Genom att minimera antalet produkter med samma egenskaper kan ni inte bara effektivisera arbetsprocessen utan även minska administrationen kring de kemiska riskkällorna eftersom ni har färre produkter att riskbedöma.

Utbildning

Substitution av kemiska produkter

En övergripande kurs i hur du kan arbeta med substitution. Vi går igenom vilka lagkrav som gäller, hjälper dig med prioriteringar samt ger praktisk information om vad du bör tänka på. Företag som använder iChemistry får även se hur systemets verktyg för substitution kan användas.

3. Prioritera substitutionsåtgärder

En strategisk prioritering är avgörande för ett framgångsrikt substitutionsarbete. Genom att göra en lista över prioriteringsordning, till exempel baserat på farlighet, mängd eller andra relevanta faktorer, kan ni fokusera era resurser på de mest kritiska områdena. Här kan det löna sig att hålla koll på restriktionslistor där ni enkelt kan se restriktioner och farlighetsgrad. Detta underlättar genomförandet av substitutionsplanen och säkerställer att de mest riskfyllda ämnena ersätts först.

4. Byt metod

Ett enkelt sätt att minska mängden kemikalier är att byta ut kemiska produkter mot metoder där ingen kemisk produkt behöver användas. Detta är ofta en mer säker lösning på lång sikt då det minskar antalet kemiska riskkällor samt risken för exponering av skadliga kemikalier.

5. Byt till mindre farliga produkter

Genom att byta till mindre farliga produkter minskar ni kemiska risker och främjar en säkrare arbetsmiljö. Detta kan ni göra genom en jämförande analys av exempelvis ingående ämnen, avfallshantering och eventuella lagkrav kring produkterna.

6. Minska mängden använda ämnen

En annan viktig aspekt är att aktivt minska mängden använda kemikalier. Genom att undvika överdosering och överflöd kan ni inte bara minska kostnaderna utan också minska risken för oavsiktlig exponering och bidra till en mer hållbar arbetsmiljö. En win-win!

7. Ta hjälp av en expert

Vi vet att det kan vara utmanande att ta tag i denna process, och därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en expert för att komma i gång. Vi finns här från inventering och riskbedömning till strategisk prioritering och implementering av säkrare alternativ – så att du kan fokusera på andra delar av er verksamhet.

Har du några frågor?

Våra EHS-konsulter har bred erfarenhet kring arbete med inventering och substitution och finns här för att hjälpa er att öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning.

Undrar du något? Tveka inte, kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team

Lär dig mer: