🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Kemiska ämnen

Vad är kemiska ämnen?

Kemiska ämnen utgör ryggraden i den moderna världen och omfattar en mångfald av ämnen som vi ständigt kommer i kontakt med. Dessa ämnen är de grundläggande beståndsdelarna i allt omkring oss, från det vatten vi dricker till de material som bygger våra hem. Kemiska ämnen kan vara naturliga eller konstgjorda och används i en rad olika applikationer, inklusive inom medicin, jordbruk, tillverkning och forskning. I Sverige kontrolleras kemikalier av Kemikalieinspektionen, och vi omfattas även av EU-förordningar som REACH och CLP.

Det är dock viktigt att notera att inte alla kemiska ämnen är harmlösa. Vissa kemiska ämnen, som exempelvis diisocyanater och PFAS kan vara farliga och utgöra risker för människors hälsa och miljön om de inte hanteras på rätt sätt. Det är därför av yttersta vikt att följa strikta säkerhetsriktlinjer och bestämmelser när det gäller hantering och transport av farliga kemikalier.

kemiska ämnen

Vill du lära dig mer om detta kan du gå någon av våra populära utbildningar så hjälper vi dig! Genom att förstå riskerna och potentiella konsekvenser kan vi minimera farorna och säkerställa en säker och hållbar användning av kemiska ämnen i samhället.

Vi på Intersolia finns här när ni behöver hjälp med era kemikalier. Boka en demo av vårt kemikaliehanteringssystem iChemistry eller kontakta en konsult genom knappen nedan.

Lär dig mer om kemiska ämnen:

Kemikalier i vardag

WEBBINARIUM

Detta webbinarie vänder sig till dig som vill få en bättre förståelse för de kemikalier du stöter på i vardagen, deras effekt samt hur du bör skydda dig själv och de omkring dig.

Tid: 30 minuter

Kemiska ämnen

WEBBINARIUM

Webbinariet vänder sig till dig som vill veta mer om hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen på en grundläggande nivå.

Tid: 30 minuter