🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Kemiska produkter

Vad är en kemisk produkt?

Kemiska produkter är produkter som framställs genom kemiska processer och innehåller en eller flera kemiska ämnen. Dessa produkter kan vara av olika slag och används i en mängd olika sammanhang, inklusive vardagliga produkter som rengöringsmedel, läkemedel, kosmetika, bränslen, plastmaterial, färger, och mycket mer. 

Dessa produkter spänner över en bred skala av användningsområden och varierar i komplexitet. Deras tillverkning involverar ofta en kombination av olika kemiska ämnen och processer för att uppnå önskad produkt. Säker och ansvarsfull hantering av en kemisk produkt är av yttersta vikt för att minimera risker för människors hälsa och miljön. Därför finns det omfattande regleringar och säkerhetsföreskrifter som styr produktion, hantering och transport.

kemiska produkter

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter, samt släpper ut dem på marknaden behöver du informera användarna om eventuella faror och hur man bör hantera dem. Detta gör du genom att klassificera och märka produkterna enligt CLP-förordningen.

Du kan även behöva anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Detta gäller dig som tillverkar eller importerar anmälningspliktiga kemiska produkter. 

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

För dig som är säljare av dessa produkter kan du även behöva dela med dig av  säkerhetsdatablad till den som använder produkterna. 

Lär dig mer:

WEBBINARIUM

Detta webbinarium riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om distribution av kemiska ämnen och produkter.

Tid: 30 minuter

WEBBINARIUM

Webbinariet riktar sig till dig som vill veta mer om allergiframkallande kemiska produkter eller ska leda och utföra arbete med härdplaster.

Tid: 30 minuter