⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

En enkel guide för dig som jobbar med diisocyanater

En enkel guide för dig som jobbar med diisocyanater

Diisocyanater är en grupp ämnen som framför allt används för tillverkning av polyuretanplaster. Många av dessa ämnen är allergiframkallande och kan orsaka svår astma. Från och med augusti 2023 ställs det nya krav på utbildning för arbetstagare som arbetar med produkter som innehåller 0,1% eller mer fria monomerer av diisocyanater.

Sverige har sedan många år tillbaka regler för dessa så kallade härdplastutbildningar, samt medicinska kontroller och krav på tjänstbarhetsintyg. Dessa kommer i augusti att utökas med de nya striktare kraven i REACH.

Innehåll

Vad är diisocyanater?

Diisocyanater är organiska föreningar som innehåller två isocyanatgrupper. Isocyanater används ofta inom kemisk industri, men även på exempelvis bilverkstäder. Diisocyanater används vid tillverkning av polyuretanplast, som finns i bland annat lack, färg, skumplast och lim. Eftersom de även i mycket små mängder kan orsaka hälsoproblem finns det regleringar gällande hantering av dem.

Automatisk matchning med Restriktions- och Förbudslistor

I vårt kemikaliehanteringssystem iChemistry markeras dina produkter automatiskt om användning kräver utbildning, medicinska kontroller eller tjänstbarhetsintyg.

Nya EU-förordningen 2020/1149

För att ytterligare förbättra säkerheten på arbetsplatser ställs det nu strängare krav för produkter som innehåller 0,1% eller mer diisocyanater i hela EU.

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet med diisocyanater inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

Utbildningskrav

Vi har i Sverige sedan tidigare haft regler för allergiframkallande kemiska produkter (inklusive härdplaster och diisocyanater), men den nya förordningen har striktare krav än så gällande diisocyanater.

I EU-förordningen listas 43 punkter på vad utbildningen ska innehålla. Arbetsgivaren ska säkerställa att industriella eller yrkesmässiga användare har slutfört en utbildning om säker användning av diisocyanater med godkänt resultat innan de får använda ämnena eller blandningarna. Utbildningskraven gäller för ämnen eller blandningar där koncentrationen av diisocyanater som sådana är 0,1 viktprocent eller mer.

För dig som tidigare genomfört en utbildning kan det krävas att du går en ny utbildning innan den 24 augusti 2023. Detta eftersom många tidigare utbildningar inte uppfyller de nya striktare kraven. EU-förordningen kräver bland annat att fler saker ska tas upp på utbildningen, samt att utbildningen ska vara anpassad för verksamhetens produkter och hur man använder dem i arbetet. Går du en utbildning som följer REACH-förordningens krav har du även uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav. 

För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du hör av dig till din utbildningsanordnare och hör efter om du är osäker på om din gamla utbildning uppfyller kraven. Som tidigare kommer utbildningen vara giltig i 5 år från utbildningsdatumet. 

PDF

Informationsblad: Diisocyanater

Varför behövs det utbildning?

En så kallad härdplastutbildning behövs för att många av ämnena som används vid tillverkning av produkter med härdplast är skadliga för hälsan och kan leda till astma, allergi, eksem samt ögon – och nervskador. Exponering för viss härdplast kan även vara cancerframkallande.

Om du arbetar med härdplast är det därför viktigt att du informeras om hälsorisker för att veta hur du bäst skyddar dig själv och din omgivning. Detta bör du göra med hjälp av regelbundna härdplastutbildningar.

Läs mer om allergiframkallande kemiska produkter och härdplastutbildningar.

Utbildning

Lär dig mer om vår härdplastutbildning!

För att få hantera vissa härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter måste du ha ett giltigt utbildningsintyg. Låt oss hjälpa dig skaffa ett för en säkrare arbetsmiljö!

Diisocyanater som inte omfattas av EU-kraven

Vissa diisocyanater omfattas inte av Reach-begränsningen, och för dessa är det Arbetsmiljöverket som ställer krav på utbildning i kemiska arbetsmiljörisker. Detta gäller oligomera eller prepolymeriserade diisocyanater som har märkningen H317 eller H334, samt diisocyanater som bildas vid heta arbeten. I de fall de innehåller mindre än 0,1% monomer diisocyanater omfattas de inte av EU-förordningens utbildningskrav.

Krav på läkarundersökning

I Sverige krävs även en tjänstbarhetsbedömning för alla som arbetar med kemiska produkter som innehåller diisocyanater. Man behöver genomgå en medicinsk kontroll innan arbetet påbörjas, och måste göra det kontinuerligt med högst två års mellanrum.

En ny läkarundersökning ska även göras inom tre till sex månader från det att arbetet har påbörjats. Bedömer läkaren att man inte är tjänstbar, får man inte arbeta med diisocyanater. Arbetsgivaren är skyldig att se till detta genomförs, samt att dokumentation utförs enligt 22 § i AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet.

OBS! Om någon som arbetar med diisocyanater saknar tjänstbarhetsintyg utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000 SEK. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Har du några frågor gällande allergiframkallande kemiska produkter? Vi finns här!

Våra EHS-konsulter har lång erfarenhet av arbete med kemiska produkter och finns här för att hjälpa er öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning – samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Undrar du något? Tveka inte, mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team
lagstiftningen gällande diisocyanater

Webbinarium

Nyhet i lagstiftningen gällande diisocyanater