🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Miljökonsult

Vad är en miljökonsult?

En miljökonsult är en kvalificerad expert som specialiserar sig på att ge råd och lösningar inom miljörelaterade frågor. Deras främsta uppgift är att hjälpa företag och organisationer att förstå, anpassa sig och följa de gällande miljölagarna och -riktlinjerna. Konsulterna utvärderar och analyserar företagsmiljöpåverkan och utvecklar strategier för att minimera negativa effekter samtidigt som de främjar hållbarhet och miljövänliga praxis. De spelar en avgörande roll i att främja en grönare och mer hållbar framtid.

Intersolias miljökonsulter, eller som vi kallar dem EHS-konsulter, hjälper företag med bland annat riskbedömningar samt strategier och administrativa delar i kemikaliearbetet. Ni kan även få hjälp med arbetsmiljöfrågor, lagstiftning och era säkerhetsdatablad

Du hittar mer info genom fliken Tjänster i menyn eller kontakta oss genom knappen nedan.