Skip to content
Grundläggande Kemikaliehantering

Grundläggande Kemikaliehantering

Jobbar du med kemikaliefrågor på din arbetsplats och vill ha hjälp att komma i gång och få en ökad förståelse för kemikaliearbetet? Då är denna utbildning för dig!

Utbildningen innehåller en översiktlig genomgång av:

  • Kemikalier
  • Exponeringsvägar
  • Riskminskningsåtgärder
  • AML med avseende på kemiska frågor
  • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Hur du läser ett säkerhetsdatablad.

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra utbildningar är 2 veckor innan kursdag. Senaste datum för webbutbildningar är 2 dagar innan kursdag.

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är till för alla som arbetar med kemikaliefrågor på arbetsplatsen. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet, linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar, skyddsombud och annan personal som hanterar kemikalierna i verksamheten.

Information

Grundläggande Kemikaliehantering

Tid: 09:00-16:00
Datum: 2021-09-30
Plats: Distansutbildning
Pris: 3 000 kr
(Intersolias kunder 2 000 kr).

Alla priser ovan är exkl moms.

Instruktör

Louise Waldenström

EHS Consultant

Grundläggande Kemikaliehantering

Datum: 2021-09-30

Plats: Distansutbildning

Genom att trycka på skicka godkänner jag att Intersolia tar hand om mina personuppgifter och skickar relevant marknadsmaterial.