Intersolia
Utbildningar

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning - samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Öppna utbildningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik
Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.
Utbildning Substitution
Substitution: Hur kan vi jobba med det?
En övergripande kurs i hur du kan arbeta med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga, och därmed uppfylla kraven enligt produktvalsprincipen i Miljöbalken.
Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare?
Översiktskurs – Ny i din roll
Behöver du en crash course i vilka lagkrav som gäller och hur man kan arbeta med frågorna för att säkerställa ett proaktivt och hållbart arbete?
Training iChemistry Chemical Management
Grundutbildning i iChemistry
Kursen ger grundläggande kunskaper om de lagkrav som gäller och hur ni kan använda iChemistry i arbetet.
Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning
Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning
Under denna fortsättningskurs går vi igenom hur ni kan använda iChemistry för att följa de regler och lagar som gäller riskbedömning.
Grundläggande Kemikaliehantering
Grundläggande Kemikaliehantering
För dig som jobbar du med kemikaliefrågor på arbetsplatsen och vill komma i gång och få en ökad förståelse för kemikaliearbetet.

Uppdragsutbildningar

härdplastutbildning
Härdplastutbildning
Vill du säkerställa att ditt företag arbetar i enlighet med de senaste föreskrifterna för hantering av härdplaster och allergiframkallande produkter? Intersolias uppdragsutbildning är skräddarsydd efter din verksamhet och era specifika behov.
Utbildning OSA
Grundutbildning OSA
I denna utbildning går vi igenom de krav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 ställer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
BAM utbildning
BAM - Bättre arbetsmiljö
BAM (Bättre arbetsmiljö) är Sveriges största arbetsmiljöutbildning och är framtagen av arbetsmarknadens parter.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik
Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.
Härdplastubildning
Härdplastutbildning inklusive diisocyanater
Vill du säkerställa att ditt företag arbetar i enlighet med de senaste föreskrifterna för hantering av härdplaster och allergiframkallande produkter? Intersolias uppdragsutbildning är skräddarsydd efter din verksamhet och era specifika behov.
Utbildning Säkerhetsdatablad och märkning
Säkerhetsdatablad och märkning
Den här kursen riktar sig främst till dig som arbetar med att skapa säkerhetsdatablad och/eller etiketter (märkning) utifrån REACH- och CLP-förordningen.
Intersolia experts
KONTAKTA OSS

Skräddarsydda utbildningstillfällen

Vi skräddarsyr även enskilda utbildningstillfällen på efterfrågan. Om det är något ni är intresserade av, vänligen kontakta oss så planerar vi ett anpassat utbildningstillfälle speciellt framtaget efter ert företags behov.