⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning – samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Öppna utbildningar

Arbetsmiljö
Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.
Substitution
En övergripande kurs i hur du kan arbeta med substitution. Ni får information om allt ifrån om hur ni går till väga för att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga till …
Lagkrav
Behöver du en crash course i vilka lagkrav som gäller och hur man kan arbeta med frågorna för att säkerställa ett proaktivt och hållbart arbete?
iChemistry Systemutbildningar
Kursen ger grundläggande kunskaper om de lagkrav som gäller och hur ni kan använda iChemistry i arbetet.
iChemistry Riskbedömning
Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att genomföra riskbedömningar där kemiska produkter är involverade eller andra kemiska riskkällor…
Kemikaliehantering
För dig som jobbar du med kemikaliefrågor på arbetsplatsen och vill komma i gång och få en ökad förståelse för kemikaliearbetet.

Uppdragsutbildningar

Lagkrav
Vill du säkerställa att ditt företag arbetar i enlighet med de senaste föreskrifterna för hantering av härdplaster och allergiframkallande produkter? Intersolias uppdragsutbildning är skräddarsydd efter din verksamhet och era specifika behov.
Arbetsmiljö
I denna utbildning går vi igenom de krav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 ställer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Arbetsmiljö
BAM (Bättre arbetsmiljö) är Sveriges största arbetsmiljöutbildning och är framtagen av arbetsmarknadens parter.
Arbetsmiljö
Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.
Lagkrav
Vill du säkerställa att ditt företag arbetar i enlighet med de senaste föreskrifterna för hantering av härdplaster och allergiframkallande produkter? Intersolias uppdragsutbildning är skräddarsydd efter din verksamhet och era specifika behov.
Kemikaliehantering
Den här kursen riktar sig främst till dig som arbetar med att skapa säkerhetsdatablad och/eller etiketter (märkning) utifrån REACH- och CLP-förordningen.
Substitution
En övergripande kurs i hur du kan arbeta med substitution. Ni får information om allt ifrån om hur ni går till väga för att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga till …
Kemikaliehantering
Vi går igenom hur du kan göra bedömningen för att inte exponeras för halter som överstiger de gränsvärden som finns.
Exponeringsscenario
REACH-lagstiftningens exponeringsscenarier dyker allt oftare upp i säkerhetsdatabladen.
Intersolia experts
KONTAKTA OSS

Skräddarsydda utbildningstillfällen

Vi skräddarsyr även enskilda utbildningstillfällen på efterfrågan. Om det är något ni är intresserade av, vänligen kontakta oss så planerar vi ett anpassat utbildningstillfälle speciellt framtaget efter ert företags behov.