Kemikaliehantering

Aktuella utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning - samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Utbildning Säkerhetsdatablad och märkning
Säkerhetsdatablad och märkning
Den här kursen riktar sig främst till dig som arbetar med att skapa säkerhetsdatablad och/eller etiketter (märkning) utifrån REACH- och CLP-förordningen.
Systematisk Arbetsmiljöarbete Utbildning
Att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning kemi
Kraven i "AFS 2001: 1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete för att jobba med Arbetsmiljöfrågor" gås igenom och vi ger förslag på hur ni kan jobba med det i företaget.
Utbildning Hygieniska Gränsvärden
Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager
Vi går igenom hur du kan göra bedömningen för att inte exponeras för halter som överstiger de gränsvärden som finns.
Grundläggande Kemikaliehantering
Grundläggande Kemikaliehantering
För dig som jobbar du med kemikaliefrågor på arbetsplatsen och vill komma i gång och få en ökad förståelse för kemikaliearbetet.
Intersolia experts
KONTAKTA OSS

Skräddarsydda utbildningstillfällen

Vi skräddarsyr även enskilda utbildningstillfällen på efterfrågan. Om det är något ni är intresserade av, vänligen kontakta oss så planerar vi ett anpassat utbildningstillfälle speciellt framtaget efter ert företags behov.