⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Viktiga regler och förbud på kemikalieområdet 2020 och 2021

Nytt år, nya tag - vi håller er uppdaterade på de senste förbuden och reglerna!

Intersolia listar med hjälp av Kemikalieinspektionen några av de införda regler och kemikalieförbud som kan komma att påverka våra kunder och marknaden. Det är viktigt att se framåt och jobba vidare mot en allt mer säker kemikaliehantering samtidigt som det är intressant att blicka tillbaka på några utvalda punkter.

2020

2021

Kemikalieinspektionen förlänger tillfälliga undantag för desinfektionsmedel

Avslutningsvis har Kemikalieinspektionen beslutat att förlänga tillfälliga undantag för desinfektionsmedel med anledning av smittspridningen av covid-19. Undantaget innebär att leverantörer inte behöver finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.

Fortsätt hålla avstånd, tvätta händerna, använd handsprit och stay safe!

Behöver ni rådgivning?

Alla företag är skyldiga att känna till och följa de lagar de berörs av. Vi på Intersolia håller er därför uppdaterade på rådande förändringar genom att erbjuda specialistkompetens som kan hjälpa till att omsätta kraven i handling.