⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Kemikalieförteckning

Vad är en kemikalieförteckning?

En kemikalieförteckning är en förteckning över de kemiska riskkällor som förväntas förekomma i en verksamhet. Kemiska riskkällor är kemiska produkter och ämnen samt flera kemiska ämnen tillsammans som kan medföra ohälsa eller olycksfall, t ex genom sina hälsofarliga egenskaper eller sin temperatur.

Regler gällande kemikalieförteckningar

Det finns inga regler för hur en kemikalieförteckning ska se ut. Förteckningen kan göras i ett Excel-dokument, eller i ett kemikaliehanteringssystem. I en kemikalieförteckning ska man anteckna vilken typ av farlighet en kemisk riskkälla har, var den förvaras och förekommer, om det finns ett hygieniskt gränsvärde samt vilka särskilda regler som gäller för riskkällan.

AFS 2011:19 & AFS 2011:19

Reglerna kring kemikalieförteckningar finns i såväl Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) samt i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.