⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Snart är det dags för att sammanställa den årliga miljörapporten

Miljörapport 2021

Vilka uppgifter ska inkluderas i miljörapporten?

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna som lämnas i miljörapporterna utgör ett viktigt underlag för tillsynsmyndigheternas arbete, men även för internationell rapportering samt uppföljning av nationella och regionala miljömål. Vilka uppgifter som ska rapporteras varierar beroende på verksamhet. Överlag handlar det om att ge en samlad bild av verksamhetens miljöarbete och säkerställa att villkoren i tillståndet följs.

När ska den vara inskickad till SMP?

Senast den 31 mars ska miljörapporten för föregående år vara inlämnad till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Vi på Intersolia har god erfarenhet inom området och erbjuder hjälp med att sammanställa hela eller delar av er miljörapport.
Snart är det dags för att sammanställa den årliga miljörapporten

Våra HSE konsulter hjälper er att sammanställa miljörapporten

Intersolia hjälper er att identifiera, tolka, implementera och efterleva lagkrav inom hälsa, säkerhet och miljö.  Med våra tjänster kan ni få hjälp med både nationell, europeisk och global lagstiftning. Vi erbjuder både specifika lagutredningar, lagbevakningstjänster och revisionsuppdrag.