Öppen utbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager

Utbildning Hygieniska Gränsvärden

Vid bedömning av kemiska riskkällor ska du undersöka och ta ställning till hygieniska gränsvärden. Den här utbildningen ger dig kunskap om lagstiftningen kring hygieniska gränsvärden samt hur du hanterar dem.

Vi går igenom hur du kan göra bedömningen för att inte exponeras för halter som överstiger de gränsvärden som finns. Det tittar vi på med hjälp av fysikaliska faktorer samt genom att se över hur olika arbetsmoment utförs. Under utbildningen går vi också igenom verktygen ART och Stoffenmanager.

Kursen innehåll:

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra öppna utbildningar är 5 kalenderdagar innan kursdag.

Om du är intresserad av utbildningen men det är efter sista anmälningsdag, vänligen kontakta oss så meddelar vi dig om det finns plats kvar.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är till för alla som leder eller arbetar med bedömningar av kemiska riskällor kopplade till hygieniska gränsvärden. Till exempel arbetsledare/chefer och skyddsombud.

Utbildningsinformation

Pris: 3,000 kr / per person exkl moms
(Intersolias kunder 2 000 kr exkl moms).
1 halvdag, 09.00-12.00
Öppen utbildning
Kurstillfällen
Inga kommande datum

Instruktör

Charlotte - EHS Consultant
Charlotte Jensen

EHS Consultant

Conny Kjerrulf
Conny Kjerrulf

Consulting Manager

Anmälan till utbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager

Anmälan till utbildning

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö- eller kemikaliesamordnare?

Anmälan till utbildning

Att jobba med Systematiskt Arbetsmiljö inriktning kemi

Anmälan till utbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager

Anmälan till utbildning

Lär dig vikten av Exponeringsscenarier

Anmälan till utbildning

Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning

Anmälan till utbildning

Grundläggande Kemikaliehantering

Anmälan till utbildning

Substitution: Hur kan man jobba med detta?

Anmälan till utbildning

Grundutbildning iChemistry

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager

Datum: 2021-11-11

Plats: Onlineutbildning

Genom att trycka på skicka godkänner jag att Intersolia tar hand om mina personuppgifter och skickar relevant marknadsmaterial.