Onlineutbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager

Utbildning Hygieniska Gränsvärden

Vid bedömning av kemiska riskkällor ska du undersöka och ta ställning till hygieniska gränsvärden. Detta enligt den svenska föreskriften Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Vår utbildning ger dig kunskap om hur du hanterar hygieniska gränsvärden.

Vi går igenom hur du kan göra bedömningen för att inte exponeras för halter som överstiger de gränsvärden som finns. Detta tittar vi på med hjälp av fysikaliska faktorer samt genom att se över hur olika arbetsmoment utförs.

Kursen innehåller en översiktlig genomgång av:

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra öppna utbildningar är 5 kalenderdagar innan kursdag.

Om du är intresserad av utbildningen men det är efter sista anmälningsdag, vänligen kontakta oss så meddelar vi dig om det finns plats kvar.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är till för alla som leder eller arbetar med bedömningar av kemiska riskällor kopplade till hygieniska gränsvärden. Till exempel arbetsledare/chefer och skyddsombud.

Utbildningsinformation

Pris: 3,000 kr exkl moms
(Intersolias kunder 2 000 kr exkl moms).
1 halvdag, 09.00-12.00
Onlineutbildning
Kurstillfällen
2021-11-11

Instruktör

Annika Fredholm
Annika Fredholm

EHS Consultant

Anmälan till utbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager