🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Att jobba med Hygieniska gränsvärden

Utbildning Hygieniska Gränsvärden

Vid bedömning av kemiska riskkällor ska du undersöka och ta ställning till hygieniska gränsvärden. Den här utbildningen ger dig kunskap om lagstiftningen kring hygieniska gränsvärden samt hur du hanterar dem.

Vi går igenom hur du kan göra bedömningen för att inte exponeras för halter som överstiger de gränsvärden som finns. Det tittar vi på med hjälp av fysikaliska faktorer samt genom att se över hur olika arbetsmoment utförs.

Kursens innehåll:

Utbildningen är till för alla som leder eller arbetar med bedömningar av kemiska riskällor kopplade till hygieniska gränsvärden. Till exempel arbetsledare/chefer och skyddsombud.

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Estelle Larsson - EHS Consultant

Estelle Larsson

EHS Chemical Consultant

Anmäl intresse för utbildning

Att jobba med Hygieniska gränsvärden