🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM utbildning

BAM (Bättre arbetsmiljö) är Sveriges största arbetsmiljöutbildning och är framtagen av arbetsmarknadens parter. Under denna tredagarsutbildning ges chefer och skyddsombud en gedigen grund för att bedriva och samverka i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen leds av diplomerad BAM-handledare med stor erfarenhet av arbetsmiljöutbildning och praktiskt arbetsmiljöarbete. Kan ges både på plats och på distans (beroende på ort).

Efter genomförd utbildning får du ett giltigt kompetensbevis.​

Kursens innehåll:

Utbildningen är främst riktad till personer som innehar en övergripande roll i sin verksamhet. Exempelvis för chefer/strateger inom området för arbetsmiljö, , linjeansvariga chefer med arbetsmiljöansvar samt skyddsombud.

Bidrag för arbetsmiljöutbildning

Du vet väl om att du som arbetsgivare under vissa förutsättningar kan få bidrag för arbetsmiljöutbildning via AFA försäkring under 2023? Läs mer här.

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Estelle Larsson - EHS Consultant

Estelle Larsson

EHS Chemical Consultant

Anmäl intresse för utbildning

BAM - Bättre arbetsmiljö