🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Skyddsblad

Vad är ett skyddsblad?

Ett skyddsblad är en sammanfattning av ett säkerhetsdatablad. Skyddsbladet anpassas också efter den riskbedömning som görs för varje arbetsmoment. Oftast anpassas innehållet så att det ryms på en A4-sida.

Skyddsblad säkerhet

Ett skyddsblad ger arbetstagaren en förenklad och anpassad säkerhetsinformation som till exempel kan placeras vid varje arbetsstation eller vid kemikalieskåpet, så att det är enkelt för arbetstagaren att läsa igenom det innan arbetet påbörjas.

I skyddsbladet finns den information som är mest relevant för arbetstagaren, till exempel information om skyddsutrustning och första hjälpen. Annan relevant information kan var information om avfallshantering, hur man sanerar ett spill eller vad man ska göra i händelse av brand.