🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Säkerhetsdatablad och märkning

Utbildning Säkerhetsdatablad och märkning

Den här kursen riktar sig främst till dig som arbetar med att skapa säkerhetsdatablad och/eller etiketter (märkning) utifrån REACH– och CLP-förordningen.

Under utbildningen går vi igenom relevant lagstiftning och hur ett säkerhetsdatablad byggs upp. Vi tittar på vanliga fel i säkerhetsdatablad och på hur man klassificerar en blandning. Vidare går vi igenom märkningskraven för kemiska produkter enligt CLP-förordningen samt på vissa undantag och krav enligt annan lagstiftning än CLP.

Kursens innehåll:

Uppdragsutbildning

Pris enligt offert

Utbildare

Louise

Estelle Larsson

EHS Chemical Consultant & TL

Säkerhetsdatablad och märkning

Josephine Halldan

EHS Chemical Consultant

profilbild Elma Intersolia

Elma Alcevska

EHS Chemical Consultant

Anmäl intresse för utbildning

Säkerhetsdatablad och märkning