⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, är en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1). Att arbeta med SAM innebär att man genom ett antal aktiviteter ska kunna bedriva och genomföra arbetsmiljöarbetet på bästa sätt.

Vad är SAM-hjulet?

SAM-hjulet beskriver återkommande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De fyra delarna i hjulet är undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Alla delar behövs och hänger ihop. Hjulet visar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.

Utöver hjulet finns andra viktiga delar i SAM. T ex rutiner, uppgiftsfördelning och kunskapsbehov.

Lär dig mer: