Nyheder Q3 – 2019

Se webinarerne fra august

Vores to webinarer fra den 16. august, som omhandlede ændringerne til den kemiske arbejdspladsvurdering og de nye giftcentre, ligger nu tilgængelige på vores hjemmeside.

Se eller gense webinarerne her

ECHA opdaterer deres vejledning om de nye giftcentre

Vejledningen har til formål at hjælpe alle relevante aktører med at indberette korrekt data til de nye europæiske giftcentre.

Information til giftcentrene skal indberettes for hver farlig blanding der placeres på markedet, herunder anses import også for placering på markedet.

I CLP er det importører og downstream users (herunder formulatorer), der placerer farlige blandinger på markedet og er herved ansvarlige for at overholde artikel 45 og bilag VIII. Virksomheder, der har disse roller i leverandørkæden, skal derfor indberette information til giftcentrerne. Virksomheder i leverandørkæden, som ikke er importører eller downstream users, men til gengæld er distributører, er ikke ansvarlige for denne forpligtelse. Distributører spiller dog en rolle i leverandørkæden i de tilfælde hvor de fx. om-pakker produkterne eller distribuerer det til andre markeder end der, hvor downstream userne har indberettet.

de nye europæiske giftcentre

Version II af Guidance on harmonised information relating to emergency health response har særlig fokus på fordeling af ansvar i forhold til de forskellige CLP roller. Se rolle og ansvarsfordeling nedenfor:

Aktivitet Rolle Juridisk forpligtelse till at indberette information?
Importerer Importør Ja
Formulerer Down-stream user Ja
Om-pakker Down-stream user Ja
Om-fylder på anden emballage Down-stream user Ja
Distribuerer Distributør Ja, hvis blanding sælges i andre medlemsstater end leverandøren har indberettet i.
Sælger til detailhandel Distributør Ja, hvis blanding sælges i andre medlemsstater end leverandøren har indberettet i.
Om-brander Distributør Ja
Om-etiketterer Distributør Ja

Kontakt Camilla Knudsen på telefon 28696050 eller mail camilla.knudsen@intersolia.com for mere information eller rådgivning.

Læs vejledningen her

Ny ISO standard 14090 –  tilpasning til klimaændringer

Klimaforandringer er en realitet. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at sætte sig godt ind i, hvad ændringerne i klimaet kan betyde for forretningen. En ny standard skal hjælpe virksomhederne med at tilpasse deres forretning til fremtiden.

Det er efterhånden gået op for en stor del virksomheder, at klimaforandringerne desværre ikke er til at stoppe. Ekstremt vejr, stigende temperaturer, drivhusgasser og ikke mindst den grønne omstilling vil kunne medvirke til en betydelig negativ økonomisk vækst.
Formålet med den nye standard i 14000 miljø-serien er, at gøre virksomheder i stand til at planlægge og tilpasse forretningen til fremtiden. Klimaforandringer kan være en trussel, hvis man ikke er forberedt på dem, for nogle brancher kan de repræsentere en mulighed.

Fremadrettet bør klimatilpasning indgå i beslutningsprocesser, når eksisterende og nye produkter skal udvikles.

Læs mere om den nye standard: Læs her

Kontakt Peter Feddersen på telefon 28234729 eller mail peter.feddersen@intersolia.com for mere information eller rådgivning.

sikkerhed i arbejdet med kemi

Vejledningen ”Arbejde med stoffer og materialer” er opdateret

Den kemiske risikovurdering på arbejdspladsen skal kortlægge hvilke farlige stoffer og materialer, der findes i virksomheden og vurdere sundhedsrisici for de ansatte. Som en del af arbejdet med de kemiske risikovurderinger skal man se på Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og de Personlige værnemidler. Dette beskriver Arbejdstilsynet i deres STOP princip.

I forbindelse med ændringen af bekendtgørelse for arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) blev den tilhørende vejledning opdateret i juni 2019. Arbejdstilsynet har udskiftet beskrivelsen af arbejdspladsbrugsanvisningen med beskrivelsen af den kemiske risikovurdering, oplæring og instruktion.

For at vurdere stoffernes farlighed kan man anvende leverandørens sikkerhedsdatablade, men Arbejdstilsynet beskriver nu også hvordan fx ingredienser i kosmetik og fødevarer, der kan give allergener, skal indgå.

De ansatte skal instrueres og oplæres i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer. I visse tilfælde skal instruktionen være skriftlig som fx piktogrammer, tegninger eller en video.

Læs den opdaterede vejledning her

vejtransport af farligt gods

Nyt om vejtransport af farligt gods

Beredskabsstyrelsen har opdateret vejledningen “Uddannelse af andre personer med farlig gods opgaver“.

Personer, som er involverede i vejtransport af farlig gods, og som ikke er chauffører med et ADR-bevis, skal være særligt uddannede. Kravene til uddannelsen fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Læs mere om uddannelsen her

Ny kampagne for at få syge medarbejdere godt tilbage på jobbet

Det kan ofte svære svært at vide, hvordan og hvornår man må kontakte en syg medarbejder. Arbejdstilsynet har derfor lavet en ny kampagne for at sætte fokus på at få syge medarbejdere godt tilbage på jobbet.

Se video

Restriktionsforslag for brugen af PAH

De europæiske komitéer SEAC (The Committee for Socio-economic Analysis) og RAC  (The Committee for Risk Assessment) er enige om at indføre en restriktion for brugen af PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) i plast og gummi granulater, der anvendes til fyldstof i syntetiske græsplæner og i løs form på legepladser. Restriktionen er foreslået af hensyn til menneskers sundhed og for miljø, når plasten skal genanvendes.

Fra den 19. juni 2019 er der en 60 dages offentlig høring.

Læs mere på ECHAs hjemmeside

10 nye harmoniserede klassificeringer er vedtaget

RAC (The Committee for Risk Assessment) har vedtaget 10 harmoniserede klassificeringer foreslået af de europæiske medlemslande. 2-phenoxyethanol er et kendt aktivstof i biocider, herunder i kosmetik. Stoffet vurderes som skadelig ved indtagelse samt at kunne forårsage alvorlig øjenskade og irritation af luftvejene. Derudover har RAC accepteret Danmarks forslag om at klassificere 6,6′-di-tert-Butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol for at kunne skade forplantningsevnen.

Læs mere om beslutningsgrundlaget på ECHAs hjemmeside:

Miljøministeriet har opdateret Autoværkstedsbekendtgørelsen

I den nye udgave af Autoværkstedsbekendtgørelsen (AVB) er det blevet nemmere for autolakerier at etablere små anlæg til pletvis lakering af småskader.

Bekendtgørelse 908/2019 afløser 1312/2016. I forhold til den tidligere udgave fra 2016 er der er tale om 2 udvidelser, som fremgår af §7 stk. 2 og §10 stk. 6 og 7. Der kan nu gives dispensation til at etablere små mindre lakeringsanlæg til behandling af små pletvise småskader uden OML beregninger af afkasthøjder (Den Operationelle Meterologiske Luftskvalitetsmodel).

Der stilles i stedet krav til bidragsværdier for anvendte opløsningsmidler, emissionskoncentrationer, partikel- og kulfiltre samt sensorer til måling af opløsningsmidler i afkastet. Endvidere stilles der krav til differenstrykbestemt udskiftning af filtre og driftsjournal over forbrug.

Læs mere her

covid-19