Intersolias utbildningar

Aktuella utbildningar

iChemistry microwebbinarium

– För närvarande har vi inga microwebbinarium i iChemistry men titta gärna här för vår microwebbinarium som konsulterna har.

utbildning_iChemistry_Riskbedömning

PAKET HELDAG

iChemistry (fm) + Riskbedömning (em)

Webbutbildning
Pris: 4.000kr (Intersolias kunder 3.000kr).

19 Maj – 9.00-16.00
16 Juni – 9.00-16.00

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare?

Är du ny på jobbet eller inom rollen som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare? Behöver du en crash course i vilka lagkrav som gäller och hur man kan arbeta med frågorna för att säkerställa ett proaktivt och hållbart arbete? Då har vi utbildningen för dig som ger en orientering i viktiga områden som du bör ha koll på i ditt dagliga arbete, bl.a. miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning och kemikalielagstiftningarna REACH och CLP. Vi går även översiktligt igenom MSBs regler för brandfarliga produkter, SEVESO, avfallslagstiftningen och regelverken för transport av farligt gods.

Webbutbildning
Pris: 4.000 kr (Intersolias kunder 3.000 kr). Tid: 9.00-16.00

26 Maj – 9.00-16.00

iChemistry

Ett kemikaliehanteringssystem är en ovärderlig hjälp för kemikalieanvändare att klara grundläggande lagkrav och att förenkla arbetet för en säker kemikaliehantering. Kursen ger grundläggande kunskaper om de krav som gäller och hur ni kan använda iChemistry i arbetet. Vi visar och förklarar de grundläggande funktionerna och ger smakprov på olika finesser. Kursen är både för dig som är ny användare och för dig som vill bli uppdaterad. (Kursen kan också erbjudas på plats hos kund i det egna systemet och anpassas utefter just era behov)

Webbutbildning
Pris: 2.500kr (Intersolias kunder 1.500kr).

19 Maj – 9.00-12.00
16 Juni – 9.00-12.00

Riskbedömning

Har du fastnat i arbetet med riskbedömningar eller precis fått ansvar för arbetsuppgiften? Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att genomföra riskbedömningar där kemiska produkter är involverade och hur iChemistry kan stödja dig genom arbetet.  Vi går igenom gällande lagstiftning (bl.a. Miljöbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19) som berör riskbedömning och vilka begrepp som är viktiga att hålla koll på. Därefter visar vi hur man genomför en riskbedömning stegvis i systemet. Resterande tid arbetar får ni arbeta praktiskt med riskbedömningar i er verksamhet och har möjlighet att fråga och diskutera.

Webbutbildning
Pris: 3.000kr (Intersolias kunder 2.000kr).

19 Maj – 13.00-16.00
16 Juni – 13.00-16.00

Hygieniska gränsvärden

Utbildningen är öppen för alla och ger grundläggande kunskaper i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och de nya föreskrifterna (AFS 2018:1) som började gälla den 21 augusti 2018. Du får även verktyg för hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, utvärdera resultaten, planera vilka åtgärder som behöver genomföras samt hur du dokumenterar utredningarna.

Webbutbildning
Pris: 3.000 kr (Intersolias kunder 2.000 kr).

Just nu har vi inga kommande datum.

Exponeringsscenarier

Reach-lagstiftningens exponeringsscenarier dyker allt oftare upp i säkerhetsdatabladen. Och när man mottar ett sådant ska man ju kunna tolka dem och avgöra om man omfattas och kan följa dem. Hur kan man läsa och tolka informationen och vad ska man dokumentera? I denna halvdagskurs går vi igenom mer ingående principerna men också det praktiska i arbetet.

Webbutbildning
Pris: 3.000 kr (Intersolias kunder 2.000 kr).

16 Juni – 13.00-16.00

Vad gör ni när tillsynsmyndigheten kommer på besök?

Att få besök av en tillsynsmyndighet kan kännas skrämmande om man inte är förberedd. Under denna utbildning går vi igenom vanliga punkter som tillsynsmyndigheten granskar vid inspektion av arbetsmiljö-, och kemikalieområdet. Ni får också verktyg på hur ni som företag kan på ett systematiskt sätt förbereda er inför ett besök för att säkerställa att ni lever upp till arbetsmiljöreglerna inom kemikalieområdet.

Webbutbildning
Pris: 3.000 kr (Intersolias kunder 2.000 kr).

Just nu har vi inga kommande datum.

PAKET HALVDAG

Vad gör man om Arbetsmiljöverket knackar på dörren? + Nyheter kemikalielagstiftning

Webbutbildning
Pris: 3.000kr (Intersolias kunder 2.000kr).

4 Juni – 9.00-12.00
24 Juni – 9.00-12.00

Hur kombinerar man arbetsmiljöarbetet med REACH?

Under utbildningen går vi igenom svensk arbetsmiljölagstiftning inom kemikalieområdet och den europeiska förordningen REACH. Syftet är att visa hur regelverken hänger ihop och vad som skiljer dem åt. Vi ger praktiska exempel på hur man kan lägga upp det interna arbetet för att säkerställa att man uppfyller lagkraven enligt båda regelverken samt motverkar dubbelarbete eller till och med motstridande arbete.

Pris: 3.900 kr (Intersolias kunder 2.900 kr). Tid kl 9.00-16.00. Lunch och fika ingår.

Just nu har vi inga kommande datum.

Grundkurs i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i hur man läser och granskar säkerhetsdatablad samt hur man kan arbeta för att hantera exponeringsscenarier. Vi går även igenom lagkraven som ligger till grund för att skapa säkerhetsdatablad samt att klassificera och märka kemiska produkter, dvs REACH-förordningen och CLP-förordningen.

Pris: 3.900 kr (Intersolias kunder 2.900 kr). Tid kl 13.00-16.00. Fika ingår.

Just nu har vi inga kommande datum.

Substitution

Behöver du inspiration och inblick i hur du kan arbeta med att fasa ut farliga kemikalier i kemiska produkter, material och varor i din verksamhet? Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för substitution, vad du bör tänka på i arbetet, hur du kan prioritera samt ger några praktiska tips. Vi går också igenom hur man kan få hjälp av iChemistry när det gäller kemiska produkter.

Pris: 3.900 kr (Intersolias kunder 2.900 kr). Tid kl 9.00-12.00. Fika ingår.

Just nu har vi inga kommande datum.

Anmälan till utbildning

Alla priser ovan är exkl moms.

För anmälan till de utbildningar ovan som har en avgift, fyll i nedan formulär så återkommer vi med bekräftelse.

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra utbildningar är 2 veckor innan kursdag. Senaste datum för webbutbildningar är 2 dagar innan kursdag.

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Obs! När formuläret är skickat kommer du få en bekräftelse via mail inom 4 arbetsdagar. Om det inte skulle komma ett mail, vänligen kontakta vår kundtjänst på info.se@intersolia.com

Anmäl dig