Intersolias utbildningar

Aktuella utbildningar

iChemistry microwebbinarium

– För närvarande har vi inga microwebbinarium i iChemistry men titta gärna här för vår microwebbinarium som konsulterna har.

iChemistry

Ett kemikaliehanteringssystem är en ovärderlig hjälp för kemikalieanvändare att klara grundläggande lagkrav och att förenkla arbetet för en säker kemikaliehantering. Kursen ger grundläggande kunskaper om de krav som gäller och hur ni kan använda iChemistry i arbetet. Vi visar och förklarar de grundläggande funktionerna och ger smakprov på olika finesser. Kursen är både för dig som är ny användare och för dig som vill bli uppdaterad. (Kursen kan också erbjudas på plats hos kund i det egna systemet och anpassas utefter just era behov)

Pris: 2.500 kr (kursen hålls endast för Intersolias kunder).
Tid kl 9.00-16.00. Lunch och fika ingår.

Just nu har vi inga kommande datum.

Riskbedömning

Har du fastnat i arbetet med riskbedömningar eller precis fått ansvar för arbetsuppgiften? Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att genomföra riskbedömningar där kemiska produkter är involverade och hur iChemistry kan stödja dig genom arbetet.  Vi går igenom gällande lagstiftning (bl.a. Miljöbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19) som berör riskbedömning och vilka begrepp som är viktiga att hålla koll på. Därefter visar vi hur man genomför en riskbedömning stegvis i systemet. Resterande tid arbetar får ni arbeta praktiskt med riskbedömningar i er verksamhet och har möjlighet att fråga och diskutera.

Pris: 4.500 kr (Intersolias kunder 3.500 kr). Tid kl 9.00-16.00. Lunch och fika ingår.

Göteborg – 7 April
Jönköping – 21 April
Stockholm – 21 April
Malmö – 22 April

Webbutbildning
Pris: 1.350 kr (Intersolias kunder 1.050kr).

2 April

Hur kombinerar man arbetsmiljöarbetet med REACH?

Under utbildningen går vi igenom svensk arbetsmiljölagstiftning inom kemikalieområdet och den europeiska förordningen REACH. Syftet är att visa hur regelverken hänger ihop och vad som skiljer dem åt. Vi ger praktiska exempel på hur man kan lägga upp det interna arbetet för att säkerställa att man uppfyller lagkraven enligt båda regelverken samt motverkar dubbelarbete eller till och med motstridande arbete.

Pris: 3.900 kr (Intersolias kunder 2.900 kr). Tid kl 9.00-16.00. Lunch och fika ingår.

Göteborg – 17 Mars
Stockholm – 28 April

Substitution

Behöver du inspiration och inblick i hur du kan arbeta med att fasa ut farliga kemikalier i kemiska produkter, material och varor i din verksamhet? Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för substitution, vad du bör tänka på i arbetet, hur du kan prioritera samt ger några praktiska tips. Vi går också igenom hur man kan få hjälp av iChemistry när det gäller kemiska produkter.

Pris: 3.900 kr (Intersolias kunder 2.900 kr). Tid kl 9.00-12.00. Fika ingår.

Halmstad – 16 April
Göteborg – 5 Maj
Jönköping – 26 Maj

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare?

Är du ny på jobbet eller inom rollen som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare? Behöver du en crash course i vilka lagkrav som gäller och hur man kan arbeta med frågorna för att säkerställa ett proaktivt och hållbart arbete? Då har vi utbildningen för dig som ger en orientering i viktiga områden som du bör ha koll på i ditt dagliga arbete, bl.a. miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning och kemikalielagstiftningarna REACH och CLP. Vi går även översiktligt igenom MSBs regler för brandfarliga produkter, SEVESO, avfallslagstiftningen och regelverken för transport av farligt gods.

Pris: 4.500 kr (Intersolias kunder 3.500 kr). Tid kl 9.00-16.00. Lunch och fika ingår.

Stockholm – 12 Maj
Göteborg – 19 Maj

Grundkurs i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i hur man läser och granskar säkerhetsdatablad samt hur man kan arbeta för att hantera exponeringsscenarier. Vi går även igenom lagkraven som ligger till grund för att skapa säkerhetsdatablad samt att klassificera och märka kemiska produkter, dvs REACH-förordningen och CLP-förordningen.

Pris: 3.900 kr (Intersolias kunder 2.900 kr). Tid kl 13.00-16.00. Fika ingår.

Göteborg – 5 Maj

Anmälan till utbildning

Alla priser ovan är exkl moms.

För anmälan till de utbildningar ovan som har en avgift, fyll i nedan formulär så återkommer vi med bekräftelse.

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra utbildningar är 2 veckor innan kursdag.

Avbokningsregler
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Obs! När formuläret är skickat kommer du få en bekräftelse via mail inom 4 arbetsdagar. Om det inte skulle komma ett mail, vänligen kontakta vår kundtjänst på info.se@intersolia.com

Anmäl dig