Utbildningstjänster
Utbildningstjänster

Behöver er personal vidareutbildas? Intersolia erbjuder utbildningar anpassade efter just er verksamhet.

En viktig grund för att kunna arbeta med Kemisk hållbarhet är att ha den kunskap som krävs. Vi på Intersolia vidareutbildar er och er personal utefter er verksamhets förutsättningar och målsättningar.

Tillsammans med er analyserar vi era utbildningsbehov och skräddarsyr sedan utbildningarna för att just er organisation ska få rätt kunskap för att kunna arbeta mot en mer kemisk hållbar och säker verksamhet.

Exempel på utbildningar:

  • Kemikalielagstiftning
  • REACH-utbildningar
  • iChemistry
  • Riskbedömningar
  • Substitution
  • Hygieniska gränsvärden
  • Härdplast
  • Företagsspecifika utbildningar